Finance

Hodnota kapitálového odevzdání

Hodnota kapitálového odevzdání je částka hotovosti, kterou osoba může obdržet při zrušení pojistné smlouvy nebo anuity. Tato částka je obvykle spojena s pojistkami celého životního pojištění, které mají zabudovanou složku spoření. Pojistné podmínky nemají hodnotu odevzdání hotovosti.

Hodnota odevzdání hotovosti se v průběhu času postupně zvyšuje, protože platby jsou prováděny do pojistky nebo anuity. Výše zvýšení ocenění je přebytkem plateb a úrokových výnosů nad náklady na část balíčku životního pojištění (pokud existuje). To dává pojištěnému aktivum, které lze buď inkasovat v pozdějším věku, nebo použít jako zajištění úvěru.

Hodnota kapitálového odkupu se hromadí na základě odloženého zdanění, dokud není politika ukončena. V tomto okamžiku je pojistník odpovědný za daně z příjmu z té části hodnoty odbytu, která přesahuje částku zaplaceného pojistného.