Finance

Pevný závazek

Pevným závazkem je příslib podniknout určenou akci ve stanovené lhůtě. Koncept se nejčastěji vztahuje na nabídku cenných papírů, kde se upisovatel zavazuje koupit všechny neprodané cenné papíry. Upisovatel tedy koupí veškerou zbývající část emise, kterou nelze umístit u investorů. Tento závazek přenáší riziko neprodání cenných papírů z emitenta na upisovatele. Termín může také odkazovat na záruku půjčující instituce za vydání půjčky dlužníkovi ve stanovené lhůtě, pokud o půjčku požádá dlužník.