Finance

Bez odpisů

Po odečtení odpisů se jedná o vykázanou částku dlouhodobého hmotného majetku bez započtení všech akumulovaných odpisů účtovaných proti němu. Tyto informace mohou být vykázány samostatně v rozvaze podniku, kde je souhrnná částka dlouhodobého majetku před odpisem uvedena v jedné řádkové položce, následovaná kumulovanými odpisy, přičemž třetí řádková položka je spojuje do „očištěné o odpisy“ ”Řádková položka.