Finance

Druhy kapacity

Kapacitu pracovního centra lze kategorizovat jedním z následujících tří způsobů:

  • Produktivní kapacita. Toto je množství kapacity pracoviště potřebné ke zpracování všech produkčních prací, které je aktuálně uvedeno v plánu výroby.
  • Ochranná kapacita. Jedná se o další vrstvu výrobní kapacity, která je udržována, aby poskytovala další jednotky podle potřeby, aby nedocházelo k provozu úzkého místa.
  • Volnoběžná kapacita. Veškerá zbývající nevyužitá kapacita se považuje za nečinnou. Pouze tuto vrstvu výrobní kapacity lze bezpečně eliminovat, aniž by to ovlivnilo schopnost pracoviště vyhovět všem očekávaným potřebám.

Pokud se vedení rozhodne snížit kapacitu pracovního centra a výsledkem bude snížení ochranné kapacity, je pravděpodobné, že operaci úzkého hrdla nakonec dojdou materiální vstupy, a tak zastaví výrobu. Výsledkem je pokles propustnosti celého výrobního závodu, který souvisí s provozem úzkého místa, a tedy snížení celkových zisků společnosti.

Každé rozhodnutí o snížení počtu pracovních center by tedy mělo nejprve zvážit typ kapacity, která má být vyloučena, a to, jak může snížení ovlivnit propustnost podnikání. V mnoha případech snížení nákladů, kterého je třeba dosáhnout, nevyváží riziko snížené propustnosti.