Finance

Náhodné vzorkování

Náhodné vzorkování je metoda vzorkování, při které auditor nemá v úmyslu použít k výběru vzorku systematický přístup. Ačkoli je to nestatistická povaha, záměrem je aproximovat náhodný výběr výběrem položek bez jakékoli vědomé zaujatosti, kterou auditor hodlá reprezentovat pro danou populaci. Může být obtížné, aby zaujatost nevstoupila do tohoto typu výběru, protože auditor může být v pokušení vybrat položky, ke kterým je pohodlnější přístup. Na výsledky náhodného odběru vzorků je proto třeba pohlížet s určitou mírou skepticismu. Tento přístup by neměl být považován za spolehlivou náhradu za náhodný výběr vzorků.