Finance

Míra realizace

Míra realizace je poměr fakturovatelných hodin při standardních fakturačních sazbách k částce, která je ve skutečnosti účtována klientům. Například standardní sazba právníka je 300 $ / hod. A pracuje 140 fakturovatelných hodin za měsíc. Její měsíční fakturace při standardní sazbě tedy činí 42 000 $. Partner však účtuje pouze 40 000 USD, což je míra realizace 95,2% (počítáno jako 40 000 USD účtovaných děleno 42 000 USD při standardních sazbách).

Nízká míra realizace přímo a negativně ovlivňuje ziskovost firmy, protože její výnosy jsou sníženy. Nízká míra realizace může být způsobena následujícími faktory:

  • Junior zaměstnanci mají tendenci být méně efektivní, takže je jim účtováno méně hodin.
  • Klienti vyvíjejí tlak na udržení nízké celkové fakturace.
  • Dochází k nedorozumění ohledně rozsahu práce, která má být provedena.

Míry realizace mohou vykazovat jednotlivci, partneři, kanceláře nebo praktické skupiny.