Finance

Čistý příjem z pokračujících operací

Čistý příjem z pokračujících operací je řádkovou položkou ve výkazu zisku a ztráty, která zaznamenává výnosy po zdanění, které podnik vytvořil ze svých provozních činností. Jelikož jsou jednorázové události a výsledky ukončených operací vyloučeny, považuje se toto opatření za hlavní indikátor finančního zdraví hlavních činností firmy.