Finance

Pojistněmatematické zisky a ztráty

Pojistněmatematické zisky a ztráty zahrnují rozdíl mezi výplatami důchodů skutečně provedenými zaměstnavatelem a očekávanou částkou. Zisk nastane, pokud je zaplacená částka nižší, než se očekávalo. Ztráta nastane, pokud je zaplacená částka vyšší, než se očekávalo. Je nutné počítat s očekávanými částkami důchodu z důvodu potřeby zohlednit do výpočtů důchodů takové problémy, jako je držba zaměstnanců a zvýšení míry mezd.

Zisky a ztráty mohou také vzniknout z úprav pojistně-matematických předpokladů.