Finance

Definice pozemků, budov a zařízení

Pozemky, budovy a zařízení (PP&E) zahrnují hmotné položky, u nichž se očekává, že budou použity ve více než jednom vykazovaném období a které se používají při výrobě, pronájmu nebo ke správě. To může zahrnovat položky získané z bezpečnostních nebo ekologických důvodů. V určitých průmyslových odvětvích náročných na aktiva je PP&E největší třídou aktiv.

Položky PP&E se běžně seskupují do tříd, což jsou skupiny aktiv podobné povahy a použití. Příkladem tříd PP&E jsou budovy, nábytek a příslušenství, pozemky, stroje a motorová vozidla. Položky seskupené v rámci třídy se obvykle odepisují pomocí běžného výpočtu odpisů.

Při záznamu položky v rámci PP&E zahrňte do její ceny kupní cenu aktiva a související daně, jakož i veškeré související stavební náklady, dovozní cla, dopravu a manipulaci, přípravu místa a instalaci. Pokud má položka relativně nízké náklady, je obvykle účtována do nákladů, než aby byla zaznamenána v PP&E, aby se snížila práce účetní jednotky při sledování aktiv; prahová hodnota, pod kterou jsou položky účtovány do nákladů, se nazývá limit kapitalizace.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found