Finance

Ocenění

Opravná položka je rezerva, která se používá k vyrovnání částky odložené daňové pohledávky. Výše opravné položky vychází z té části daňové pohledávky, u které je pravděpodobnější, že vykazující účetní jednotka neprovede daňové zvýhodnění.