Finance

Rozhodování o kapitálových investicích

Rozhodnutí o kapitálových investicích zahrnují úsudky učiněné řídícím týmem, pokud jde o to, jak budou prostředky vynakládány na pořízení kapitálových aktiv. Při rozhodování o kapitálových investicích musí vedení vzít v úvahu řadu faktorů, například:

  • Jak dobře investice zapadá do dlouhodobé obchodní strategie.

  • Zda skutečně dojde k předpokládanému zvýšení prodeje, u kterého se zvyšuje kapacita.

  • Zda předpokládané zvýšení fixních aktiv zvýší zlomový bod podnikání, což vyžaduje, aby firma generovala více prodejů, než bude moci vydělat zisk.

  • Zda investice zlepší kapacitu úzkého místa firmy a tím zvýší propustnost organizace.

  • Zda peněžní toky z investice vygenerují pozitivní návratnost investice.

  • Zda lze investici do výměny aktiva odložit vylepšením údržby stávajícího aktiva.

  • Zda je investice vyžadována regulačními požadavky, bez ohledu na návratnost investice.

  • Zda má firma k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení aktiv, která si přeje získat.

  • Zda jsou náklady na kapitál subjektu dostatečně nízké, aby umožnily investici, která přinese pozitivní návratnost.

Rozhodování o kapitálových investicích se také označuje jako kapitálové rozpočtování.