Finance

Provozní zisková marže

Provozní zisková marže je zisk, který podnik generuje ze svých provozních činností. Odhaluje finanční životaschopnost hlavních operací podniku před jakýmikoli nežádoucími finančními nebo daňovými účinky. Základní výpočet rozpětí provozního zisku je následující: