Finance

Zásnubní dopis

Zásnubní dopis je dohoda, kterou má společnost poskytující služby poskytovat služby klientovi. Dopis je v podstatě zkrácenou smlouvou, která definuje služby, které mají být poskytnuty, a výši náhrady, která má být vyplacena. Zásilkové dopisy obvykle požadují firmy poskytující služby v oblasti daní, auditu, financí, poradenství a právního poradenství.

Důkazní dopis musí být podepsán oprávněnými zástupci obou stran, než bude považován za právně závaznou dohodu. Vzhledem k tomu, že tento dopis je považován za smlouvu, měl by se zabývat povinnostmi obou stran, včetně následujících otázek:

  • Přesné služby, které je třeba poskytnout, včetně všech termínů splatnosti

  • Výkonnostní kritéria

  • Přesná částka a načasování plateb, které má klient provést

  • Jakékoli záruky výkonu

  • Jak může kterákoli ze stran vypovědět smlouvu

Zásnubní dopis lze použít, pokud jedna nebo obě strany nejsou ochotny uzavřít podrobnější smluvní ujednání.