Finance

Kapitálové aktivum

Kapitálovým aktivem je majetek, u kterého se očekává, že bude generovat hodnotu po dlouhou dobu. Kapitálová aktiva tvoří produktivní základnu organizace. Příklady kapitálových aktiv jsou budovy, výpočetní technika, stroje a vozidla. V průmyslových odvětvích náročných na aktiva mají společnosti tendenci investovat velkou část svých prostředků do kapitálových aktiv. Kapitálové aktivum má následující vlastnosti:

  • Má předpokládanou životnost více než jeden rok

  • Jeho pořizovací cena překračuje minimální částku určenou společností, známou jako limit kapitalizace

  • Neočekává se, že bude prodán jako běžná součást obchodních operací, jako by tomu bylo v případě zásob

  • Nemá tendenci být snadno přeměnitelný na hotovost

Kapitálová aktiva jsou při pohledu z daňové perspektivy definována odlišně. Pro daňové účely je kapitálovým aktivem veškerý majetek držený daňovým poplatníkem, s výjimkou zásob a pohledávek.

Podobné podmínky

Kapitálové aktivum je také známé jako dlouhodobé aktivum nebo jako pozemky, budovy a zařízení.