Finance

Řidič nákladů

Ovladač nákladů spouští změnu nákladů na aktivitu. Koncept se nejčastěji používá k přiřazení režijních nákladů k počtu vyrobených jednotek. Lze jej také použít v analýze nákladů na základě aktivity k určení příčin režijních nákladů, které lze použít k minimalizaci režijních nákladů. Příklady faktorů ovlivňujících náklady:

  • Přímá odpracovaná pracovní doba

  • Počet kontaktů se zákazníky

  • Počet vydaných zakázek na technické změny

  • Počet použitých strojních hodin

  • Počet vrácených produktů od zákazníků

Pokud se podnik zabývá pouze dodržováním minimálních účetních požadavků na alokaci režijních nákladů na vyrobené zboží, měl by se použít pouze jeden ovladač nákladů.