Finance

Relevantní informace

Relevantní informace jsou data, která lze použít k vyřešení problému. Jedná se o zvláštní problém při určování formátu a obsahu účetní závěrky účetní jednotky, protože správné rozložení a úroveň podrobnosti informací mohou upravit názory uživatelů na budoucí směr podnikání. Například správce podniku se rozhodne přidat informace ke zveřejnění účetní závěrky týkající se peněžních toků generovaných jeho nejnovějšími maloobchodními prodejnami. Tyto informace jsou relevantní pro rozhodnutí investiční komunity, protože pro ně objasňují, jak dobře si účetní jednotka vede.

Koncept relevance může znamenat, že organizace bude pravidelně odstraňovat méně užitečné informace ze svých finančních zpráv a přidávat další informace. Tyto změny jsou založeny na variacích v průběžném výkonu a strategickém směřování podnikání, jakož i na typech nových požadavků na informace pocházejících od věřitelů a investorů.

Nehmotné informace se nepovažují za relevantní, protože nemají znatelný dopad na finanční výkonnost vykazující účetní jednotky.