Finance

Vyrovnávací chyba

Vyrovnávací chyba je účetní chyba, která kompenzuje další účetní chybu. Tyto chyby může být obtížné odhalit, pokud k nim dojde na stejném účtu a ve stejném vykazovaném období, protože čistý účinek je nulový. Statistická analýza účtu nemusí najít kompenzační chybu.

Tyto chyby se mohou také objevit v různých účtech, takže součty zkušebního zůstatku celkových debetů a kreditů jsou správné, ale různé zůstatky účtů jsou nesprávné. Například mzdové náklady mohou být kvůli jedné chybě příliš vysoké o 2 000 $, zatímco náklady na prodané zboží mohou být kvůli kompenzační chybě příliš nízké o 2 000 $. Nebo může být zůstatek na účtu výnosů příliš nízký o 5 000 USD, ale je vyrovnán kompenzační chybou ve stejné výši na účtu výdajů na veřejné služby.