Finance

Minimální zůstatek v hotovosti

Minimální zůstatek hotovosti je hotovostní rezerva, která je k dispozici k vyrovnání případných neplánovaných odtoků hotovosti. Bez této bezpečnostní rezervy by se podnik mohl ocitnout neschopný platit své účty. Použití minimálního zůstatku hotovosti znamená, že určité množství hotovosti je uchováno na bankovním účtu, místo aby bylo investováno jinde, použito k splacení dluhu nebo vráceno investorům jako dividenda.

Minimální zůstatek hotovosti je nejpotřebnější v prostředích, kde existují velké rozdíly mezi načasováním a množstvím přílivu a odlivu hotovosti.