Finance

Definice následné nabídky

Následná nabídka zahrnuje sekundární prodej akcií poté, co byla dokončena počáteční veřejná nabídka společnosti (IPO). Tuto další nabídku je nutné zaregistrovat u Komise pro cenné papíry, která zahrnuje vydání prospektu. Cena akcií následné nabídky je obvykle stanovena s malou slevou ze současné tržní ceny akcií, které byly prodány v IPO emitenta.

Emitent se může rozhodnout zapojit se do následné nabídky za účelem splacení svého nesplaceného dluhu, platby za akvizice, operace fondu nebo dokonce zpětný odkup akcií držených stávajícími akcionáři. Investoři si musí být vědomi těchto důvodů (které jsou uvedeny v prospektu), protože mohou mít dopad na budoucí tržní cenu akcií.

Počáteční dopad následné nabídky je ten, že vykazovaný zisk na akcii emitenta poněkud poklesne, protože nyní je ve jmenovateli rovnice zisku na akcii více akcií. Pokud jsou však akcie nabízené k prodeji existující, soukromě vlastněné akcie, které jsou nyní nabízeny investiční komunitě, nedojde ke snížení zisku na akcii. Soukromě vlastněné akcie jsou obvykle ve vlastnictví zakladatelů podniku nebo jeho investorů před IPO. Pokud jsou akcie v soukromém vlastnictví prodány prostřednictvím následné nabídky, výtěžek jde přímo držitelům těchto akcií, nikoli emitentovi.

Následná nabídka je také známá jako sekundární nabídka.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found