Finance

Pesimistický čas

Pesimistický čas je koncept používaný v technice hodnocení a kontroly programu (PERT). Představuje nejdelší odhadované časové období, během něhož bude úkol pravděpodobně dokončen, a používá se v činnostech projektového řízení.