Finance

Vyvolaný základní kapitál

Vyzváněným základním kapitálem jsou akcie vydané investorům s tím, že akcie budou splaceny později nebo ve splátkách. Tímto způsobem lze vydávat akcie za účelem uvolnění akcií investorům za uvolněných podmínek, což může zvýšit celkovou částku vlastního kapitálu, kterou může podnik získat. Odkaz na „vyvolání“ znamená, že společnost vydala žádost o část nebo celý nevyplacený zůstatek. Technicky vzato poptávka po platbě pochází od představenstva vydávající společnosti.

Jakmile akcionář zaplatí vydávajícímu subjektu celou dlužnou částku za vydané akcie, považují se tyto akcie za vyzvané, vydané a plně splacené. To však neznamená, že akcie jsou registrovány, což by akcionáři umožnilo prodat akcie třetí osobě. Proces registrace vyžaduje, aby emitent zaregistroval akcie u příslušného subjektu vládního dohledu, což zahrnuje zdlouhavý proces podávání žádostí a průběžné veřejné vykazování finančních výsledků emitentem.

Jakmile akcionář zaplatí za vyzvednutý základní kapitál, je nejběžnější, aby akcie byly jednoduše považovány za součást celkového počtu akcií v oběhu, bez dalšího popisu jejich předchozího stavu.