Finance

Další komplexní základy účetnictví

Další komplexní účetní základnou (OCBOA) je účetní rámec mimo GAAP, který se používá ke generování finančních výkazů. Příklady OCBOA jsou hotovostní základna účetnictví, upravená hotovostní základna účetnictví a základ daně z příjmů účetnictví. Použití OCBOA se může použít, když jsou účetní závěrky potřebné pro konkrétní účel, nebo když chce zpracovatel použít jednodušší systém než GAAP, který vyžaduje méně zveřejnění. Použití OCBOA k přípravě účetní závěrky je často levnější.