Finance

Výnosy z příjmů

Výnosový výnos je náklad, který je účtován do nákladů, jakmile vzniknou. Tímto způsobem podnik využívá princip párování k propojení vzniklých výdajů s výnosy generovanými ve stejném vykazovaném období. To přináší nejpřesnější výsledky výkazu zisku a ztráty. Existují dva typy příjmových výdajů:

  • Údržba aktiva vytvářejícího příjmy. To zahrnuje výdaje na opravy a údržbu, protože vznikají na podporu běžného provozu a neprodlužují životnost aktiva ani jej nezlepšují.

  • Generování výnosů. Jedná se o veškeré každodenní výdaje potřebné k provozu firmy, jako jsou prodejní platy, nájemné, kancelářské potřeby a služby.

Jiné typy nákladů se nepovažují za výnosy z příjmů, protože se vztahují k tvorbě budoucnost příjmy. Například nákup dlouhodobého aktiva je kategorizován jako aktivum a je účtován do nákladů za několik období, aby se porovnala cena aktiva s několika budoucími obdobími generování výnosů. Tyto výdaje jsou známé jakokapitálové výdaje.