Finance

Úzké místo

Úzké místo je operace, která již pracuje na své maximální kapacitě, a proto nemůže přijmout žádnou další práci nad rámec své současné úrovně produkce. Úzké místo je klíčovým problémem, který narušuje schopnost podniku zvyšovat své prodeje a zisky. Účinky úzkého místa lze snížit zvýšením kapacity, outsourcingem práce, rekonfigurací produktů a maximalizací efektivity úzkého místa.

Podobné podmínky

Úzké místo je také známé jako omezení.