Finance

Příspěvek na nákup

Příspěvek na nákup je snížení katalogové ceny nabízené výrobcem nebo distributorem výměnou za objednání minimálního množství. Tento příspěvek může být zákazníkovi poskytnut také výměnou za to, že si kupující ponechá poškozené nebo nesprávné zboží. Povolenky na nákup jsou běžnější, když mají zákazníci formální nákupní funkce; pracovníci nákupu pak mohou vyjednat s dodavateli povolenky na nákup.