Finance

Diverzifikovatelné riziko

Diverzifikovatelným rizikem je možnost, že dojde ke změně ceny cenného papíru kvůli jeho specifickým vlastnostem. Diverzifikaci portfolia investora lze použít k vyrovnání a tedy k vyloučení tohoto typu rizika. Diverzifikovatelné riziko se liší od rizika spojeného s trhem jako celkem.

Příkladem diverzifikovatelného rizika je, že emitent cenného papíru zaznamená ztrátu prodeje v důsledku stažení produktu, což bude mít za následek pokles jeho ceny akcií. Celý trh neklesne, pouze cena zabezpečení této společnosti. Investor by mohl zmírnit toto riziko investováním do akcií jiných společností, u nichž není pravděpodobné, že by si produkt stáhli.