Finance

Definice auditora

Auditor je osoba, která zkoumá přesnost zaznamenaných obchodních transakcí. Auditoři jsou potřební, aby ověřili, že procesy fungují podle plánu a že finanční výkazy vypracované organizací věrně odrážejí její provozní a finanční výsledky.

Interní auditor pracuje pro účetní jednotku, kterou audituje. Externí auditor je nezávislý na klientech, které audituje. Externí auditor může být certifikován státní agenturou jako certifikovaný veřejný účetní, a může tak vydávat certifikované zprávy o finanční situaci klientů. Místo toho může externí auditor pracovat pro vládu a v této roli má za úkol prověřovat záznamy jednotlivců a podniků, aby zjistil, zda dodržují různé daňové zákony.

Audit je ověření finančních záznamů účetní jednotky a jejich prezentace v souvisejících finančních zprávách.