Finance

Činnost bez přidané hodnoty

Činnost bez přidané hodnoty je přijatá akce, která nezvyšuje hodnotu toho, co je dodáváno zákazníkovi. Studie zlepšování procesů tyto aktivity hledá a snaží se je eliminovat. Tímto způsobem může podnik snížit své náklady a současně zvýšit rychlost svých procesů. Proces může například zahrnovat krok kontroly nebo schválení, který nepřidává hodnotu konečnému produktu; pokud lze tento krok přepracovat nebo eliminovat, zvýší se efektivita organizace. Činnosti bez přidané hodnoty mohou zahrnovat významnou část pracovních procesů organizace.