Finance

Konečný zůstatek

Konečný zůstatek je čistý zbytkový zůstatek na účtu. Obvykle se měří na konci vykazovaného období jako součást procesu uzávěrky. Konečný zůstatek je odvozen sečtením součtu transakcí na účtu a následným přičtením tohoto součtu k počátečnímu zůstatku.