Finance

Jak vypočítat prodejní marži

Prodejní marže je částka zisku generovaného prodejem produktu nebo služby. Používá se k analýze zisků na úrovni jednotlivé prodejní transakce, nikoli pro celý podnik. Analýzou prodejních marží lze určit, které prodávané produkty jsou nejvíce (a nejméně) ziskové. Chcete-li vypočítat prodejní marži, odečtěte všechny náklady spojené s prodejem od čisté výše výnosů generovaných prodejem. Přesné součásti tohoto výpočtu se budou lišit podle typu podnikání, ale budou obecně zahrnovat následující položky:

+ Výnosy

- Slevy a slevy z prodeje

- Náklady na prodané zboží nebo služby

- provize prodejce

= Prodejní marže

Chcete-li vypočítat prodejní marži na procentu, vydělte prodejní marži odvozenou v předchozím výpočtu číslem čistého prodeje.

Například společnost prodává poradenskou smlouvu za 100 000 USD. V rámci dohody je zákazníkovi poskytnuta 10% sleva. Společnosti vznikly mzdové náklady související s touto dohodou ve výši 65 000 USD. S prodejem je spojena 2% provize. Výsledný výpočet prodejní marže je:

+ Výnosy 100 000 $

- 10 000 sleva z prodeje

- 65 000 mzdových nákladů

- 2 000 provizí

= Prodejní marže 23 000 $

Prodejní marži lze vypočítat pro jednotlivou prodejní transakci nebo pro skupinu prodejů. Například společnost mohla prodat software, školení a podporu instalace jako balíček řešení zákazníkovi. V takovém případě je nejrelevantnější prodejní marže pro celý prodejní balíček, protože prodejce nemusí být schopen dokončit prodej, pokud nezahrnuje všechny komponenty v balíčku.

Další variantou výpočtu je sestavení prodejní marže podle prodejce. To může být užitečné pro stanovení úrovní výkonu prodejce nebo pro výpočet různých provizí nebo bonusů.

Výpočet prodejní marže je pouze marží na střední úrovni; nezahrnuje různé režijní náklady, a tak může přinést marže, které nenaznačují celkovou úroveň ziskovosti podniku. Pro tento komplexnější pohled na ziskovost je třeba sestavit čistou ziskovou marži.