Finance

Stavební účetnictví

Stavební účetnictví je forma projektového účetnictví, ve kterém jsou náklady přiřazeny konkrétním smlouvám. V účetním systému je pro každý stavební projekt nastavena samostatná úloha a náklady jsou k projektu přiřazeny kódováním nákladů na jedinečné číslo úlohy, jakmile vzniknou náklady. Tyto náklady se primárně skládají z materiálu a práce, s dalšími poplatky za takové položky, jako jsou konzultační a architektonické poplatky. Řada nepřímých nákladů je také účtována na stavební projekty, včetně nákladů na dohled, pronájem vybavení, náklady na podporu a pojištění. Administrativní náklady se na stavební projekt neúčtují, pokud to zákazník neumožňuje.

Výnosy vykázané na základě smlouvy mohou být založeny na metodě dokončené smlouvy, pokud není možné určit procento dokončení projektu. Jak název napovídá, znamená to, že dodavatel uznává všechny výnosy a zisk projektu pouze po dokončení projektu. Běžněji se používá metoda procenta dokončení, podle které dodavatel uzná výnosy uplatněním odhadovaného procenta dokončení na celkový očekávaný zisk. Tento přístup umožňuje dodavateli v pravidelných intervalech rozeznávat výnosy a zisky po dobu trvání projektu.

Pokud je částka fakturovaná na stavebním projektu vyšší než vzniklé náklady, rozdíl se považuje za závazek dodavatele, dokud vynaložené náklady nedoplní fakturaci.