Finance

Který majetek se neodepisuje?

Pozemek se neodepisuje, protože má neomezenou životnost. Pokud má pozemek omezenou dobu životnosti, jako je tomu v případě lomu, je přijatelné odepisovat ji po celou dobu životnosti. Pokud náklady na pozemek zahrnují veškeré náklady spojené s demontáží a / nebo obnovou staveniště, pak tyto náklady odepisujte po dobu, po kterou jsou získány jakékoli výsledné výhody. Pokud účetní jednotka získá pozemek, který zahrnuje budovu, oddělte obě aktiva a budovu odepisujte.

Navíc jsou levné nákupy s minimální dobou použitelnosti účtovány do nákladů najednou, nikoli odepisovány. Vzhledem k jejich nízké ceně není nákladné udržovat je v účetních záznamech jako aktiva.