Finance

Označit obálky „požadována oprava adresy“

Zákazníci běžně mění svá umístění a nejsou vždy dostatečně organizovaní, aby informovali své dodavatele o změně adresy. Pokud ano, dodavatelé nadále zasílají faktury na starou adresu, které nejsou vždy předávány na novou adresu nebo jsou při předávání alespoň zpožděny. Výsledkem mohou být zpožděné platby.

Abyste se vyhnuli těmto zpožděním plateb, vždy na všechny zaslané obálky vyražte „Vyžaduje se oprava adresy“. Pokud zákazník oznámil poštovní službě adresu pro přeposílání, poštovní služba nejen přepošle obálku na novou adresu, ale také upozorní odesílatele na novou adresu, pokud je na obálce toto razítko. Odesílatel by měl mít zavedený postup pro směrování těchto oznámení z podatelny k fakturační osobě odpovědné za aktualizaci hlavního souboru zákazníka, aby se nové adresy okamžitě promítly do nových fakturací.