Finance

Funkce potvrzení

Funkce atest je proces provádění prověrky účetní závěrky účetní jednotky třetí stranou, jehož výsledkem je formální osvědčení třetí strany, že účetní závěrka věrně prezentuje finanční výsledky a finanční situaci účetní jednotky. Funkce potvrzení je primární rolí certifikovaného veřejného účetního. Bez funkce atestu by investiční komunita nemohla ověřit správnost finančních výkazů organizací, do kterých investují.