Finance

Udržení rizika

Ponechání rizika je praxe zřizování rezervního fondu samopojištění k úhradě ztrát, když k nim dojde, spíše než k přesunu rizika na pojistitele nebo použití zajišťovacích nástrojů. U podniku je pravděpodobnější, že se zapojí do udržení rizika, když zjistí, že náklady na sebepojištění jsou nižší než pojistné platby nebo zajišťovací náklady potřebné k přenosu rizika na třetí stranu. Velká spoluúčast na pojistné smlouvě je také formou zadržení rizika.