Finance

Interní servisní fond

Interní servisní fond je fond používaný ve vládním účetnictví ke sledování zboží nebo služeb přesunutých mezi odděleními na základě úhrady nákladů. Příkladem interního servisního fondu je oddělení údržby, které poskytuje služby údržby zařízení jiným oddělením. Tento typ fondu se používá k identifikaci nákladů na poskytování určitého zboží a služeb.