Finance

Neaktivní zaměstnanec

Neaktivní zaměstnanec je fyzická osoba, jejíž pracovní poměr nebyl ukončen a přesto v současné době neposkytuje žádné služby zaměstnavateli. Například osoba, která má pracovní neschopnost, zdravotní dovolenou nebo vojenskou službu, by byla považována za neaktivního zaměstnance.