Finance

Odložený debet

Odložený debet je výdaj, který dosud nebyl spotřebován, takže je dočasně klasifikován jako aktivum. Jakmile je výdaj spotřebován, je účtován do nákladů. Odložené debety jsou obvykle klasifikovány na účtu nákladů příštích období, který se v rozvaze objevuje jako aktuální aktivum. Příklady odložených debetů jsou předplacené pojištění, předplacené náklady na lékařskou péči a předplacená reklama.

Podobné podmínky

Odložený debet je také znám jako předplacený náklad.