Finance

Nabídka nákladů

Nabídkové náklady jsou výdaje vynaložené na úhradu účetních, právních a upisovacích činností spojených s vydáváním cenných papírů investorům. Další náklady na nabídku pokrývají tisk prospektů, poplatky za kotování na burze, registrační poplatky a počáteční poplatky ratingové agentury (pokud nabídka zahrnuje prodej dluhopisů).