Finance

Prohlášení o sociálním dopadu

Prohlášení o sociálním dopadu je písemné vysvětlení organizace o tom, jak její aktivity ovlivňují komunity, v nichž působí. Prohlášení je zaměřeno na sociální a environmentální dopad firmy. Následující témata jsou příklady toho, co by mohlo obsahovat prohlášení:

  • Hodiny času dobrovolníků zaměstnanci společnosti

  • Dary poskytnuté místním komunitám a charitativním organizacím

  • Počet vytvořených pracovních míst v místní oblasti

  • V této oblasti probíhá úsilí o sanaci životního prostředí

  • Využití obnovitelné energie k energetickým provozům

  • Celková úroveň snižování energie

  • Minimální využití skládek

Organizace používají prohlášení o sociálních dopadech k tomu, aby mezi zúčastněnými stranami udělaly lepší dojem, než aby poskytovaly obraz pouhého soustředění se na zisk. Tato prohlášení mohou být distribuována prostřednictvím několika kanálů, jako je výroční zpráva, web společnosti a tiskové zprávy.