Finance

Účetní příjem

Účetní příjem je ziskovost, která byla sestavena na akruální bázi účetnictví. Účetní příjem je obecně změna čistých aktiv během vykazovaného období, s výjimkou jakýchkoli příjmů nebo výplat vlastníkům. Rovněž se počítá jako výnosy minus všechny výdaje.

Účetní příjem zobrazuje výsledky všech provozních a finančních činností podnikajících.

Podobné podmínky

Účetní příjem je také známý jako čistý příjem.