Finance

Akciové dividendy

Přehled dividendy z akcií

Akciová dividenda je emise kmenových akcií společností akcionářům bez jakéhokoli protiplnění. Pokud společnost vydá akcionářům méně než 25 procent z celkové částky počtu dříve nesplacených akcií, transakce se účtuje jako dividenda akcií. Pokud se emise týká většího podílu dříve nesplacených akcií, transakce se místo toho účtuje jako rozdělení akcií.

Podnik obvykle vydá dividendu akcií, když nemá dostatek hotovosti k výplatě běžné dividendy, a tak se uchýlí k „papírové“ distribuci dalších akcií akcionářům. Akciová dividenda se nikdy nepovažuje za závazek emitenta, protože emise nesnižuje aktiva. V důsledku toho nelze tento typ dividendy realisticky považovat za rozdělení aktiv akcionářům.

Pokud existuje dividenda z akcií, souvisejícím účtováním je převod z nerozděleného zisku na kapitálový kapitál a další splacené kapitálové účty částku rovnající se reálné hodnotě vydaných dalších akcií. Tato reálná hodnota vychází z jejich tržní hodnoty po vykázání dividendy.

Příklad dividendy z akcií

Společnost Davidson Motors deklaruje dividendu akcií svým akcionářům ve výši 10 000 akcií. Reálná hodnota akcie je 5,00 $ a její nominální hodnota je 1,00 $. Davidson zaznamenává následující záznam: