Finance

Odpisy prémie ze splatných dluhopisů

Pokud společnost vydává dluhopisy, mohou investoři platit více, než je nominální hodnota dluhopisů, pokud uvedená úroková sazba dluhopisů přesáhne tržní úrokovou sazbu. Pokud ano, vydávající společnost musí amortizovat částku této nadměrné platby po dobu platnosti dluhopisů, což snižuje částku, kterou účtuje, na úrokové náklady. Koncept je nejlépe popsán na následujícím příkladu.

Příklad amortizace dluhopisové prémie

ABC International vydává dluhopisy ve výši 10 000 000 USD s úrokovou sazbou 8%, což je o něco vyšší než tržní sazba v době emise. Investoři jsou tedy ochotni zaplatit více než nominální hodnotu dluhopisů, což snižuje efektivní úrokovou sazbu, kterou dostávají. ABC tedy dostává nejen 10 000 000 $ za dluhopisy, ale také dalších 100 000 $, což je prémie nad nominální hodnotou dluhopisů. ABC zaznamenává počáteční příjem hotovosti s tímto zápisem do deníku: