Finance

Speciální deníky

Speciální deníky jsou všechny účetní deníky kromě obecného deníku. Tyto deníky se používají k zaznamenávání konkrétních typů velkoobjemových informací, které by se jinak zaznamenávaly, a zahlcují hlavní knihu. Celkové částky v těchto časopisech se pravidelně převádějí do hlavní knihy v souhrnné formě.

Transakce se v těchto časopisech zaznamenávají v chronologickém pořadí, což usnadňuje průzkum transakcí. Příklady zvláštních časopisů jsou:

  • Deník peněžních příjmů
  • Deník výplat hotovosti
  • Mzdový deník
  • Deník nákupů
  • Prodejní deník