Finance

Samolikvidační půjčka

Samolikvidační půjčka je dluh, který se splácí z peněžních toků generovaných aktivy původně získanými prostředky z dluhu. Plánované splátky půjčky jsou obvykle strukturovány tak, aby odpovídaly peněžním tokům generovaným podkladovým aktivem. Tyto půjčky jsou strukturovány tak, aby měly krátké trvání, a slouží k financování dočasného zvýšení oběžných aktiv.

Například sezónní firma získá půjčku ve výši 100 000 USD na pořízení inventáře pro svou vánoční sezónu. Jakmile byl inventář během vrcholné prodejní sezóny prodán, výsledný příliv hotovosti se použije na splacení celé částky půjčky. Před očekáváním tohoto přílivu hotovosti jsou podmínky inventarizačního úvěru nastaveny tak, aby vyžadovaly platby až po uzavření prodejní sezóny.