Finance

Definice nesprávnosti

Nepřesností je rozdíl mezi požadovanou částkou, klasifikací, prezentací nebo zveřejněním řádkové položky finančního výkazu a tím, co je ve skutečnosti vykázáno za účelem dosažení věrného zobrazení podle příslušného účetního rámce. Nesprávnost mohla být způsobena chybou v záznamu transakce nebo podvodnou činností. Považuje se za významné, pokud uživatel souboru účetní závěrky změní své ekonomické rozhodnutí z důvodu nesprávnosti. Při přípravě plánu auditu pro klienta auditoři posuzují úroveň významné nesprávnosti.