Finance

Skutečný majetek

Realitním majetkem je pozemek a další aktiva, která jsou trvale spojena s pozemkem. Tato další aktiva musí být trvale umístěna na zemi nebo pod ní. Příklady nemovitostí jsou:

 • Budovy

 • Kanály

 • Plodiny

 • Ploty

 • Přistát

 • Terénní úpravy

 • Stroje

 • Minerály

 • Rybníky

 • Železniční tratě

 • Silnice

Veškerý další majetek je klasifikován jako osobní majetek, který se skládá z movitého majetku. Například nábytek v domě je osobním majetkem, zatímco dům je skutečným majetkem.

Podobné podmínky

Nemovitosti se také nazývají nemovitosti.