Finance

Vstupní náklady

Vstupní cena je sada nákladů vynaložených na vytvoření produktu nebo služby. Příkladem těchto nákladů jsou přímé materiály, přímá práce a režie závodu. Všechny ostatní náklady vzniklé podniku souvisejí s obecnými a administrativními činnostmi.