Finance

Definice entity

Entita je něco, co udržuje samostatnou a odlišnou existenci. V podnikání je účetní jednotka organizační struktura, která má své vlastní cíle, procesy a záznamy. Příklady entit jsou:

  • Výhradní vlastník

  • Partnerství

  • Společnost

Všechny tyto entity mají názvy, které se mohou lišit od jmen jejich vlastníků. Subjekty mohou samostatně vlastnit aktiva a přijímat závazky, ačkoli některé struktury subjektů (například výhradní vlastnictví a některé formy partnerství) mohou vlastníkům umožnit nést také odpovědnost za závazky svých obchodních subjektů. Od účetní jednotky může být rovněž požadováno, aby podávala daňová přiznání a platila vládám za dosažené příjmy.

V účetnictví se transakce zaznamenávají a účetní závěrky se sestavují pro konkrétní účetní jednotku. Nemělo by dojít k žádnému prolínání mezi záležitostmi investorů a obchodem prováděným subjektem, který vlastní.