Finance

Přímý finanční zájem

Přímý finanční podíl je finanční podíl, který je vlastněn přímo jednotlivcem nebo subjektem, nebo který je pod kontrolou jednotlivce nebo subjektu, nebo který je skutečně vlastněn prostřednictvím investičního nástroje nebo jiného zprostředkovatele.

Koncept je zásadní pro auditory, kteří si musí být vědomi svých finančních zájmů v oblasti ověřování klientů. Přímé finanční zájmy obecně naruší nezávislost auditora ve vztahu k ověřenému klientovi, což bude vyžadovat, aby auditor ukončil smlouvu s klientem.